https://en.unesco.org/themes/110855/publications/all

Länken går direkt till sidan för publikationer. Publikationer från FN:s avdelning för utbildning – sammanställningar och forskningsrapporter, i princip ett Clearinghouse på global nivå. Från hemsidan:

Utbildning förvandlar liv och står i centrum för UNESCOs uppdrag att bygga fred, utrota fattigdom och driva hållbar utveckling. UNESCO anser att utbildning är en mänsklig rättighet för alla under hela livet och att tillgången måste matchas av kvalitet. Organisationen är den enda FN-byrån med mandat för att täcka alla aspekter av utbildningen.

Här finns också en sammanställning av statistik inom utbildningsområdet: http://uis.unesco.org/