http://www.scb.se/

ED9FF0C1-5AA8-4275-83AE-170C77823F86Statistiska Centralbyrån (SCB) publicerar fortlöpande statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, i huvudsak på uppdrag av regeringen och olika myndigheter.
SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Det innebär att de utvecklar, framställer och sprider statistiken i form av sökbara databaser och rapporter och nyhetsartiklar, inklusive statistik inom utbildningsområdet och även historisk sådan. Dessutom samordnas systemet för den officiella statistiken i Sverige. Sidan har engelsk översättning.