http://www.skolfi.se/

Skolforskningsinstitutet är Sveriges Clearinghouse för utbildningsforskning och producerar forskningssammanställningar, forskningsöversikter och finansierar forskningsprojekt inom områden där det finns behov. Här är en kort presentation:

Och en lite längre