http://edu.au.dk/forskning/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/

Danish Clearinghouse samlar in, analyserar och sprider resultat från pedagogisk forskning med anknytning till allt från dagis och grundskola till gymnasium och högre utbildning. Clearinghouseforskare tittar på huruvida det är möjligt att identifiera mönster och trender över större volymer av enskilda studier som behandlar samma forskningsämne.