http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0034654317746927

Från abstrakt:

”Denna meta-analys undersöker om elevers skrivförmåga förbättrades genom att delta i interventioner i olika studier. Först sådana (k = 54 experiment, 5 018 elever) där eleverna lärde sig att läsa och sedan studier (k = 36 undersökningar, 3 060 elever) där elevernas interaktion med ord eller text ökade genom att läsa eller observera andra läsa”.