https://deansforimpact.org/wp-content/uploads/2016/12/The_Science_of_Learning.pdf

Från inledningen:

”Syftet med Science of Learning är att sammanfatta den nuvarande forskningen från kognitiv psykologi relaterad till hur eleverna lär sig och koppla denna forskning till dess praktiska konsekvenser för undervisning och lärande. Detta dokument är avsett att tjäna som resurs till lärarutbildare, nya lärare och alla i utbildningsbranschen som är intresserade av vår bästa vetenskapliga förståelse för hur lärandet sker”.

En sammanfattning ..

Science of learning