https://educationendowmentfoundation.org.uk/public/files-Publications/Campaigns-Metacognition/Metacognition_and_self-regulated_learning.pdf

Denna handledning är relevant för undervisningen för alla elever inom ett ämnesområde. De flesta exemplen som ingår är från grundskolenkvå, där forskningen är starkast. Den introducerar en enkel ram för självreglerat lärande och metakognition”.

B76E0CFF-9F39-4F1A-AD5D-2B4438DB156B