https://link.springer.com/epdf/10.1007/s11412-018-9277-y?author_access_token

Abstrakt:

”Teorin om kognitiv belastning har traditionellt varit förknippad med individuellt lärande. Baserat på evolutionspedagogisk psykologi och vår kunskap om mänsklig kognition, särskilt relationerna mellan arbetsminne och långsiktigt minne, har teorin använts för att generera en mängd olika effekter av instruktion. Även om dessa effekter av instruktion påverkar effektiviteten och effektiviteten av kollaborativt lärande, oavsett om det är datorstött eller i klassrummet, beaktas de ofta inte heller när man utformar miljöer för kollaborativt lärande eller undersöker kollaborativt lärande. En orsak till denna undlåtenhet är att kognitiv belastningsteori endast sporadiskt har oroat sig för vissa uppgifter om kollaborativ inlärning, som t.ex. begreppet kollektivt arbetsminne vid arbete tillsammans med problem som är förknippade med transaktiva aktiviteter och de kostnader som hör samman med sådant samarbete. Vi illustrerar hur och varför teorin om kognitiv belastning, genom att lägga till dessa begrepp, kan kasta ljus på kollaborativt lärande och generera principer som är specifika för design och studie av kollaborativt lärande”.