http://www.ai.rug.nl/~niels/publications/TaatgenICCM2013.pdf

Om att kunna dra nytta även av specialkunskaper inom andra områden…  Från artikelns inledning:

”Det finns en allmän, men preliminär, enighet om att vissa färdigheter som språk, matematik och algebra har kognitiva fördelar utöver sina egena domäner. Till exempel,
tvåspråkighet har fördelar långt bortom direkta språkkunskaper och associeras med förbättringar i kognitiv kontroll och arbetsminne. Det finns också bevis för att när kunskap blir mer specialiserad blir den mindre användbar för överföring. Det finns flera modeller för dessa fenomen, men de målar en, ännu inte, konsekvent bild. För att redovisa överföring av kognitiva färdigheter, introducerade Thorndike (Thorndike & Woodworth, 1901) teorin om identiska element: kunskaper har bara nytta av varandra om de element som representerar kunskapen för färdigheter är densamma. Thorndike använde teorin för att argumentera för att överföringen är ganska begränsad, och det är bara när kunskapselement är verkligen identiska som överföring är möjlig. En modern version av identiska element är teorin om identisk produktion av Singley och Anderson (1985). I deras modell definieras överföring mellan två uppgifter som andel av produktionsregler som är identiska bland modeller för
uppgifter att utföra.
Jag kommer att förklara de PRIM teorin i mer detaljer senare, men en av dess fördelar över tidigare teorier är att det modellerar inlärningsprocessen i detalj. Detta innebär att överföringsaspekter av lärandeprocessen också kan förklaras. Mer speciellt kommer vi att undersöka om vi kan förklara den minskande effekten vid ökad expertis”.