https://www.theconfidentteacher.com/2018/04/vocabulary-knowledge-and-the-frayer-model/

Frayer-modellen är ett sen länge använt sätt att arrangera fakta grafiskt har använts i klassrum med framgång i årtionden (den skapades först av Dorothy Frayer och hennes kollegor vid University of Wisconsin). Det är en enkel men effektiv modell för att hjälpa studenter att organisera sin ordförståelse inför en ny termin eller ett komplext ordförråd”.