http://www.danielwillingham.com/daniel-willingham-science-and-education-blog/neuroscience-applied-to-education-mostly-unimpressive

Willingham konstaterar att det finns en massa både missuppfattningar, kommersiellt skräp och sammanblandning mellan neurologisk forskning och kognitiv psykologi inom utbildningsområdet. Här försöker han reda ut begreppen med anledning av en artikel i New York Times om att konstigt nog olika råd om undervisning inte fungerar och att forskningsresultat från laboratoriemiljön inte alltid går att överföra hur som helst.