http://nancysbraintalks.mit.edu/home

46 korta videoklipp om neurovetenskap och hur mycket vi vet (eller inte vet) om koppling mellan hjärnaktivitet och beteende eller handlingar. Från sidans presentation:

”Min vetenskapliga utbildning är i kognitiv psykologi, ett fält som undersöker hur sinnet fungerar genom att observera sitt yttre beteende. Det här är lite som att försöka förstå hur en bil fungerar bara genom att göra mätningar när du kör den runt och genom att studera beteendet hos bilar när de bryts ner på olika sätt utan att någonsin öppna huven. Stora framsteg har gjorts och de viktigaste frågorna har formulerats, men du måste vara väldigt smart för att kunna utgå från de glesa och indirekta måtten på inre aktivitet och koppla till utåtriktat beteende”.