Ö

https://bmcmededuc.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12909-018-1150-1

Från abstrakt:

”Bakgrund: Även om den Flipped Classroom-modellen har blivit allmänt antagen inom medicinsk utbildning är rapporter om användningen på folkhälsoprogram på avancerad nivå begränsade. Denna studie beskriver utformningen, genomförandet och utvärderingen av en Flipped Classroom-planering av en introduktionskurs i epidemiologi och jämför den med en traditionell modell.
Metoder: En hundra femtio studenter på grundnivå studerade i en introduktionskurs i epidemiologi med ett traditionellt format (in-person föreläsning och diskussionssessioner, hemtjänst, 2015, N = 72) och ett Flipped Classroom- format (hemföreläsning, personligt diskussionssession och uppgifter, 2016, N = 78). Med hjälp av blandade metoder jämförde vi studentegenskaper, granskningsresultat och utvärderingar i slutet av kursen av 2016-Flipped Classroom och det traditionella formatet för 2015. Uppgifter om Flipped Classroom, inklusive för- och efterkursutredningar, öppna frågor, självrapporter om sektionsledarundervisning och klassrumsobservationer, utvärderades”.