https://www.robcross.org/wp-content/uploads/2017/02/cmr-reducing_collaborative_overload_in_a_networked_economy.pdf

Abstrakt:

”Som ett resultat av spridningen av sociala medier och samverkande teknologier på arbetsplatsen, antagandet av matrisbaserade strukturer och spridningen av initiativ för att skapa en ”en fast” kultur upplever många organisationer överbelastning. Alltför ofta skadar överdriven samverkan organisationsprestanda och ger extraarbete för anställda för endast marginella vinster. Högpresterande anställda är särskilt sårbara eftersom de redan har en oproportionerlig samarbetsbörda. I den här artikeln visas hur traditionella metoder för att förbättra samarbetet ofta osynligt saktar ner beslutsfattande och skadar prestanda och beskriver hur företag kan identifiera och ta itu med punkter av samverkansöverbelastning och använda strukturella och beteendemässiga ingrepp för att effektivisera informationsdelning och beslutsfattande interaktioner”.