https://tankesmedjanbalans.se/category/skola/

Från sidan:

Tankesmedjan Balans arbete bygger på övertygelsen att det är samma typ av politiska styrning som skapar psykisk ohälsa hos medarbetare i hela välfärdssektorn.

Syftet med Tankesmedjan Balans är att synliggöra hur den politiska styrningen av välfärden skapar psykisk ohälsa hos de som jobbar i vård, skola och omsorg. Vi vill därmed skapa opinion för en politisk styrning av välfärden som grundar sig i balans mellan krav och resurser.

Tankesmedjan Balans tar inte partipolitisk ställning. Vårt engagemang grundar sig viljan att bidra till att den arbetsrelaterade psykiska ohälsan minskas. Vi stödjer politiska initiativ för att minska obalansen mellan krav och resurser i välfärden, så länge de inte innebär att svaga grupper i samhället ställs mot varandra.

Lite mer… En artikel från fackförbundet Vision med mer bakgrund efter en utbildningsdag med Åsa Plesner i december 2019:  https://vision.se/tidningenvision/arkiv/2019/nr-8/kraver-battre-balans-i-valfarden