https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bjep.12211

Forskarna konstaterar att det är ont om studier där barn undersökts för korrelation mellan spatialförmåga och akademisk prestation. Från abstrakt:


Mål. Denna studie undersökte förhållandet mellan grund
skolebarns spatiala färdigheter och deras akademiska prestation.
Metod. Barn i åldern 7-11 år (N = 123) fullbordade en samling
 med fem rumsliga uppgifter, baserat på en modell för spatial förmåga där färdigheter faller i två dimensioner: internt extrinsiskt; statisk-dynamiskt. Deltagarna genomförde också en läroplansbaserad akademisk bedömning.