https://www.nature.com/articles/s41539-017-0018-1.pdf

Abstrakt:

Fälten kognitiv psykologi och beteendsanalys har genomfört separata undersökningar av effektiva inlärningsstrategier. Dessa studier har lett till flera rekommendationer från båda fälten avseende undervisningsteknik som har visat sig förbättra studenternas prestanda. Medan kognitiv psykologi och beteendeanalys har studerat elevprestandan oberoende av sina olika perspektiv, är rekommendationerna som de gör märkbart lika. Bristen på diskussion mellan de två fälten, trots dessa likheter, är överraskande. Det aktuella inlägget syftar till att avhjälpa detta tillsyn på två sätt: För det första genom att granska två tekniker som rekommenderas av beteendeanalytiker –  instruerade anteckningar och svarskort – och jämföra dem med deras motsvarigheter i kognitiv psykologi som potentiellt är har ansvaret  för deras effektivitet. Och för det andra genom att redogöra för några andra överlappsområden som kan dra nytta av samarbete. Genom att starta diskussionen med jämförelsen av två specifika rekommendationer för undervisningstekniker hoppas vi att galvanisera ett mer omfattande samarbete som inte bara kommer att förstärka de båda fältens utveckling utan även utvidga de praktiska tillämpningarna av den efterföljande forskningen.