http://englishvls.hunnu.edu.cn/wyxyxs/- Item-Writing—Guidelines%20for%20Classroom%20Assessment.pdf

Abstrakt:

”En taxonomi av 31 flervalsfråge-guider validerades genom en logisk process som innehöll två beviskällor: sammanfattning från granskning vad som hittades i 27 läroböcker om utbildningstest och resultaten från 27 forskningsstudier och recensioner publicerade sedan 1990 . Denna taxonomi är huvudsakligen avsedd för klassrumsbedömning. Eftersom läroböcker har potential att utbilda lärare och framtida lärare uppmanas textbokförfattare att överväga dessa resultat i framtida utgåvor av sina läroböcker. Denna taxonomi kan också vara användbar för att utveckla test för storskaliga bedömningar. Slutligen diskuteras forskning om att skriva flervalsfrågor både ur materiella och metodiska synpunkter”.