https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/-uploads/attachment_data/file/537031/160712_-_PD_Expert_Group_Guidance.pdf

Brittiska utbildningsdepartementets föreskrifter 2016 om skolors fortbildningsinsatser – implementeringsvägledning för skolledare, lärare och organisationer som erbjuder professionell utveckling för lärare.