http://www.uky.edu/~gmswan3/544/9_ways_to_reduce_CL.pdf

Abstrakt

”För det första föreslår vi en teori om multimediainlärning baserat på antagandena att människor har separata system för bearbetning av bild- och verbalt material (teori om dubbla informationskanaler), varje kanal är begränsad i mängden material som kan behandlas samtidigt (teori om kapacitet) och meningsfull inlärning innefattar kognitiv bearbetning inklusive bygga kopplingar mellan visuella och verbala representationer (teori om aktiva processer). För det andra, baserat på kognitiv teori om multimedielärande, undersöker vi begreppet kognitivt överbelastning där elevens avsedda kognitiva behandling överstiger den studerandes tillgängliga kapacitet. För det tredje undersöker vi fem överbelastningsscenarier. För varje överbelastningsscenario erbjuder vi ett eller två teoribaserade förslag för att minska kognitiv belastning, och vi summerar våra forskningsresultat för att testa effektiviteten i varje förslag. Sammantaget visar vår analys att kognitiv belastning är ett centralt övervägande vid utformningen av multimediainstruktion”.