https://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/methodo/Kalyuga99.pdf

Inledande sammanfattning:

”Två experiment undersökte alternativ till  design av instruktion vid delad uppmärksamhet. Det antogs att eftersom en elev har begränsad arbetsminneskapacitet minskar varje ökning av kognitiva resurser som krävs för att bearbeta split-attention-material, resurser som är tillgängliga för lärande. Med hjälp av datorbaserat instruktionsmaterial bestående av diagram och text försökte Experiment 1 förbättra uppmärksamheten och öka arbetsminnets storlek genom att presentera texten i auditiv form. Auditiv presentation av text visade sig vara överlägsen visuell presentation, men inte när texten presenterades i både auditiva och visuella former. I det fallet var den visuella formen överflödig och påförde en kognitiv belastning som störde inlärningen. Experiment 2 förbättrade split-attention genom att använda färgkodning för att minska kognitiv belastning vid sökning efter schematiska referenser i texten. Mentala belastningsvågar gav bevis i båda experimenten att alternativ till delad uppmärksamhet vid design av instruktion var effektiva på grund av minskningar av kognitiv belastning”.