http://www.bestevidence.org/word/Secondary-Reading-01-31-18.pdf

Abstrakt:

”De senaste initiativen i USA och Storbritannien har i hög grad ökat mängden och kvaliten på forskning om effektiva  program  för läsinterventioner, särskilt program för svaga läsare i högre åldrar. Denna översyn av experimentell forskning kring läsprogram inriktar sig på 69 studier som använde slumpmässiga uppgifter (n = 62) eller högkvalitativa kvasi-experiment (n = 7) för att utvärdera resultaten av 51 program med allmänt accepterade insatser för läsning. Kategorier av program som använder en-till-en eller grupp handledning, kooperativ inlärning, insatser för hela skolan, inklusive organisatoriska reformer som lärarlag, och skriftfokuserade metoder visade positiva resultat. Individbaserade insatser i några andra kategorier visade också positiva effekter. Dessa inkluderar program som betonar sociala studier / vetenskap, strukturerade strategier och personliga och grupp / personaliseringsrotationsmetoder för svaga läsare. Program som ger en daglig extra läsperiod och de som använder teknik var inte mer effektiva i genomsnitt än program som inte tillhandahöll dessa resurser. Resultaten tyder på att äldre läsare har mer nytta av socialt och kognitivt engagerande instruktion än  ytterligare läsperioder eller teknik”.