http://www.ollielovell.com/pedagogy/johnsweller/

Oliver Lovell i Melbourne har intervjuat John Sweller, en av giganterna inom den kognitiva psykologin:

”I mitten av 2017 träffade jag John Sweller för att fråga honom några frågor som jag hade om teorin om kognitiv belastning och om hans arbete i stort. John var nådig att låta mig spela in vår konversation och förvandla den till följande serie av blogginlägg. Sammantaget uppgår dessa inlägg till nästan 9000 ord med text, så jag har brutit vår diskussion i nio olika delposter för att underlätta läsarna. Med detta sagt, eftersom dessa är ett transkript av en konversation, knyter varje sektion logiskt an till, och refererar ofta till tidigare avsnitt”.