https://www.tes.com/

Fristående hemsida kopplad till tidningen TES (Times’ Educational Supplement). Sidan finns (precis som papperstidningen) i flera upplagor, brittisk, amerikansk, global, etc. och tillgången är fri mot registrering. Det finns inte längre någon koppling till dagstidningen The Times.

Sidan innehåller, förutom nyheter och utvalda artiklar från papperstidningen, mängder av resurser för olika ämnen och olika bloggsidor – också för myndigheter som engelska skolinspektionen, Ofsted, och utbildningsdepartementet.