https://www.campbellcollaboration.org/media/k2/attachments/0235_CJCG_Valdebenito_-_School_exclusions.pdf

Från inledningen:

Denna systematiska Campbell- granskning undersöker effekterna av insatser för att minska avstängning från skolan. Avstängning, även känd som exkludering i vissa länder, är en disciplinär sanktion som åläggs av en ansvarig skolmyndighet, som reaktion på elevers missförhållanden.
Avstängning innebär att eleven ska avlägsnas från regelbunden undervisning under en period då de inte får delta i klassrummet (i skolan) eller i skollokaler (utanför skolan). I vissa extrema fall får eleven inte komma tillbaka till samma skola (utvisning).
Granskningen sammanfattar resultat från 37 rapporter som omfattar nio olika typer av ingrepp. De flesta studier var från USA, och resten från Storbritannien.