https://www.aft.org/ae/summer2017/hochman-wexler

”Antagandet har varit att om eleverna läser tillräckligt, kommer de helt enkelt att hämta skriftliga färdigheter genom en slags osmos. Men att skriva är det svåraste vi ber eleverna att göra, och bevisen är tydliga för att mycket få elever blir goda författare på egen hand. Många elever – även på högskolenivå – har svårt att bygga en sammanhängande mening, än mindre en flytande, sammanhängande uppsats”.

En artikel om att det visst inte är för sent och vad man kan göra …