https://literacytrust.org.uk/

En oberoende välgörenhetsorganisation med målet att ge missgynnade barn de färdigheter som de behöver för att lyckas. Hemsidan innehåller mängder med material för språkutveckling rent allmänt och läs- och skrivträning sorterat per målgrupp.
National Literacy trust arbetar för att förbättra läsning, skrivning, talande och lyssnande färdigheter i Storbritanniens fattigaste samhällen där en av tre personer har läskunnighetsproblem. Eftersom låg läskunnighet är bunden till omständigheter och sammanhang, fokuseras arbetet på familjer, ungdomar och barn.