https://sites.google.com/view/efratfurst/

Hemsida för Eufrat Furst, med resurser, blogg och lästips:

”Min bakgrund är kognitiv-neurovetenskaplig forskning (mänsklig inlärning och minne), professionell utveckling för lärare och lärare för elever i alla åldrar. Med denna tvärvetenskapliga erfarenhet jobbar jag med att aktivt överbrygga neurovetenskapen med kognitiv psykologi och med undervisning och lärande i alla klassrum.
Jag utformar och levererar forskningsbaserade, klassrumsinriktat innehåll och forskningsprojekt till studenter och utbildare på olika nivåer och områden (primär, sekundär och högre utbildning).
I min undervisning kombinerar jag tre aspekter: 
  • Hur och varför hjärnan lär sig, kommer ihåg och hämtar fram minnen?
  • Vilka är de mest effektiva lärstrategierna, och varför används de vanligtvis inte
  • Vilka är tillämpningarna för klassrummet som kan hjälpa till att övervinna hindren och lära sig mer effektivt för livet?
Dessutom utforskar jag med lärare och studenter olika sätt att tillämpa kognitiv forskning i verkliga klassrum.
Mitt mål är bättre information till studenter och lärare om inlärningsprocessen och att aktivt stödja insatser för att förbättra och omvandla praktiken”.

Mer? Här var en intervju med Efrat:

https://learningspaces.dundee.ac.uk/tile/2018/08/13/bridging-cognitive-sciences-and-education-an-interview-with-dr-efrat-furst/