http://enbokforalla.se/wp-content/uploads/2017/08/Jobba-med-la%CC%88sfo%CC%88rsta%CC%8Aelse-i-skolan.pdf

Material publicerat av En bok för alla

”Förslag på hur du och dina elever tillsammans kan läsa en bok och arbeta med innehållet i den. Syftet med detta är att dina elever får träna upp fungerande läsförståelsestrategier, men också att de ska få ett driv och en lust till att bli tänkande läsare.
Upplägget går lika bra att genomföra i helklass som i mindre grupper, och du kan välja om du vill använda det rakt av eller bara plocka ut de delar som passar för just dina elever”.