https://www.cs.colorado.edu/~mozer/Research/Selected-20Publications/reprints/LindseyShroyerPashlerMozer2014.pdf

Ur abstrakt:
Mänskligt minne är ofullständigt; Därför krävs regelbunden kontroll för att långsiktigt bevara kunskaper och färdigheter. Även om utmanas studenter på alla utbildningsnivåer av ett ständigt stort material att kontrollera och ett pågående imperativ för att behärska nytt material. Vi utvecklade en metod för en effektiv, systematisk, personlig repetition som kombinerar statistiska tekniker med en psykologisk teori om minne. Metoden var integrerad i en terminskurs i främmande språk i mellanskola Med hjälp av en  programvara för repetitionsträning.