http://enbokforalla.se/wp-content/uploads/2017/11/KULTURSTORMBROSCHYR-webb-1.pdf

”Det här är ett metodmaterial för dig som vill arbeta skrivfrämjande med nyanlända ungdomar. Materialet ges ut av Föreningen Kulturstorm som en del av projektet Med egna ord – självbiografiskt skrivande för nyanlända ungdomar. Projektet har finansierats av Allmänna arvsfonden och bedrivits under åren 2016-2017”.