https://www.ssrn.com/en/index.cfm/edurn/edurn-ejournals/

SSRN är världens främsta förråd av forskning, med nätverk som spänner över flera discipliner.

SSRN är värd för över 325 000 författares inlagor med nästan 600 000 papers och över 700 000 abstrakts inom SSRN eLibrary, och med över 100 miljoner nedladdningar.

Hemsidan används för att dela information om SSRN:s nätverk, tidskrifter, nya funktioner och teknik, rankningar, etc.

Online-samfundet serverar forskare, studenter, entreprenörer, företag och organisationer runt om i världen. Det multidisciplinära eLibrary består av vetenskaplig forskning som spänner över en rad olika ämnesområden.