https://www.worklearning.com/2006/05/01/people_remember/

Introduktion

Människor minns INTE 10% av vad de läser, 20% av vad de ser, 30% av vad de hör etc. Den informationen och liknande uttalanden är bedrägliga. Dessutom är allmänna uttalanden om effektiviteten av inlärningsmetoder inte trovärdiga. Inlärningsresultat beror på alltför många variabler för att möjliggöra sådan precision. Tyvärr har denna falska information flutit runt i årtionden, utformad av många olika författare och presenterad i många olika former, inklusive bastardiseringar av Dale’s Cone. Resten av denna artikel erbjuder mer detaljer.