https://teaching.yale-nus.edu.sg/wp-content/uploads/sites/25/2016/02/Making-Things-Hard-on-Yourself-but-in-a-Good-Way-2011.pdf

Artikel från 2011 där Robert och Elisabeth Bjork sammanfattar sin forskning om de optimala förhållandena mellan tidsfördelning mellan repetionstillfällen och möjlighet att verkligen minnas den kunskap man lärt sig.