http://file.scirp.org/Html/8-6902186_77784.htm

Abstract:
”Empirisk forskning om mindset har visat att mindset  kan förutsäga många individuella prestationer, inklusive akademisk, kognitiv, motivativ, affektiv och generell socioekonomisk genom förmedling av sociala kognitiva mindset. Syftet med detta dokument är att sammanställa och syntetisera artiklar som publicerats 1998-2017 om förhållandet mellan mindset och akademisk prestation och utforska rollen som mindset har för akademisk prestation. Studierna indikerar att elevernas uppfattningar spelar flera roller som orsak till och medel för akademisk prestation. Mindset kan också vara ett resultat av elevernas akademiska prestation. Vidare är i vissa studier förhållandet mellan mindset och prestation icke-korrelationell. Samtidigt spelar lärarnas uppfattning roll som orsak eller medel i elevernas akademiska prestation, men ingen roll gör resultatet. Begränsningar och rekommendationer för framtida studier diskuteras”.