https://badinfluence.net/blog/2017/5/31/technology-is-transforming-education-but-not-in-the-ways-we-are-told

Tamasin Cave på bloggen Bad Influence:

De som vill se utbildningssystem ”omvandlas” genom teknik gillar historier. Det finns ett helt bibliotek med övertygande berättelser som är utformade för att övertyga beslutsfattare och allmänhet att det de vill göra i skolan är rätt och enda vägen att gå. Dessa historier är distraherande. Hypnotiska till och med. Och när vi fokuserar på dem betyder det att vi inte ser oss omkring efter vad annat teknik kan göra i och för utbildning”.