https://theeconomyofmeaning.com/2018/03/10/double-meta-analysis-on-growth-mindset-how-big-are-really-the-effects/

Pedro D Bruyckere sammanfattar, i den här bloggposten den forskning om Carol Dwecks Mindset teori som publicerats våren 2018.  Det har inte varit så lätt att replikera de ursprungliga laboratorieförsöken i klassrummet.