http://andre.tricot.pagesperso-orange.fr/TricotSweller_revised.pdf

Om domänspecifik kunskap … Artikel från 2014.

”I detta dokument föreslår vi ett alternativ till det perspektivet att  pedagogiska generiska färdigheter är viktiga. Istället argumenterar vi för att all pedagogiskt relevant kunskap som förvärvats under undervisningen är, och endast är, domänspecifik. Denna uppfattning ger den huvudsakliga utgångspunkten för detta dokument från den nästan universella samsynssyn som bäst kan sammanfattas av tesen att kunskap som lämnas under undervisningen innefattar en viss blandning av domängeneral och domänspecifik information”.