http://fdslive.oup.com/www.oup.com/oxed/Oxford-Language-Report.PDF

Från inledningen:

”För Oxford Language Report genomförde vi enkätundersökningar med mer än 1000 lärare. Över hälften av de svarande rapporterade att minst 40% av eleverna saknade ordförråd för att få full tllgång till deras undervisning. 69% av grundskolelärare och över 60% av gymnasieskolan tror att vokabulärgapet ökar. ….

… Vi bad akademiker och praktiker om deras åsikter i denna rapport. Det finns bevis på bra träning i många av de skolor vi kontaktat och i förslag från våra experter. Hur kan detta delas så att alla barn får tillgång till samtal, böcker och idéer av bästa kvalitet? Vi uppmanar beslutsfattare och alla som är involverade i utbildning att finna vägar för att stänga språkgapet. För mycket står på spel för oss att ignorera denna komplexa fråga”.