https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jcpp.12892

Annual Research Review – Från abstrakt:

Resultat: Den övergripande kvaliteten på forskningsrapporter om autisminterventionen är fortfarande relativt låg, trots vissa senaste framsteg. Många behandlingar i allmän användning har liten eller ingen bevisgrund. Detta är allvarligt för en sådan betydande funktionsrubbning. … 
… Det har skett tillräckligt med framsteg i den psykosociala interventionsforskningen nu för att kunna börja identifiera viss bevisbaserad praxis vid autismbehandling. För att konsolidera och förbättra resultaten, behöver nästa fas av interventionsforskningen förbättra testdesign och ett iterativt tillvägagångssätt som bygger på framgång. Det bör också omfatta testning av potentiella synergier mellan lovande biologiska och psykosociala ingrepp.