http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?=pdf

Från abstarkt:

”Denna artikel presenterar en integrerad teoretisk ram för att förklara och förutsäga psykologiska förändringar genom olika former av behandling. Denna teori säger att psykologiska förfaranden, oavsett form, förändrar nivå och styrka av upplevd självförmåga. Hypotesen är att förväntningar på personlig effektivitet avgör huruvida hanteringsbeteendet initieras, hur mycket ansträngningar som kommer att användas och hur länge de kommer att upprätthållas inför hinder och obehagliga erfarenheter”.