https://bjorklab.psych.ucla.edu/  Kornell_Bjork_2008_PsychScience.pdf

Bjork 3
ABSTRAKT-Induktivt lärande-det vill säga att lära sig ett nytt koncept eller kategori genom att observera exempel – sker ständigt, till exempel när en baby lär sig ett nytt ord eller en läkare tolkar röntgenbilder. Vilket inflytande  på inlärningen har skillnaden mellan exemplen? … 
Vi förväntade oss att skillnadr skulle hindra inlärning genom att göra de gemensamma förhållandena  som definierar ett begrepp eller kategori mindre synliga. Vi bad deltagare att se flera målningar i en följd och försöka komma ihåg – dels en viss konstnärs målningar presenterade i följd (samlade) eller blandade med andra konstnärers målningar (Åtskilda). 
.. Förvånansvärt nog drog inlärningen nytta av skillnaderna, även om de samlade exemplen tydligen skapade en känsla av flytande inlärning för deltagarna. De betygsatte de lika målningarna  om effektivare än de av olika konstnärer, även efter att test prestanda hade visat det motsatta.