Professor Robert Bjork sammanfattar sin forskning i en drygt timslång föreläsning