https://effect-teacher-coaching-instruction-and-achievement-meta-analysis-causal

En forskningssammanställning av coaching som metod, abstrakt:

Lärarcoaching har lyfts fram som ett lovande alternativ till traditionella  modeller för professionsutveckling. Vi granskar här empirisk litteratur om lärarfortbildning och gör  meta-analyser för att uppskatta den genomsnittliga effekten av coachingprogram på lärarnas undervisningspraxis och elevernas akademiska prestation.

I de kombinerade resultaten från över 60 studier som använder orsakssamband som forskningsdesign, finner vi sammanslagna effektstorlekar på 0,49 standardavvikelser (SD) för instruktion och 0,18 SD för prestation. Mycket av de här beviset kommer från lärarprogram för förskola och grundskolelärare. Även om dessa fynd bekräftar potentialen hos
coaching som ett utvecklingsverktyg illustrerar ytterligare analyser utmaningarna att genomföra coaching program i större skala med upprätthållen effektivitet. Genomsnittliga effekter av i större program är bara en bråkdel av effekterna i effektstudier av mindre program. Vi avslutar genom att diskutera sätt att ta itu med utmaningen att implementera i större skala  och ger vägledning för framtida kausalstudier.