https://www.ssatuk.co.uk/blog/teachers-evidence-informed/

Shaun Allison listar ett antal förslag på vad man konkret kan göra inom en skola för att öka kunskaper om skolforskning och konkretisera lärdomarna i sin praktik – han konstaterar:

”Under de senaste åren har det skett en betydande förändring inom lärarprofessionen – en som ska applåderas. Ett växande antal lärare och skolledare har blivit intresserade av att engagera sig i forskningsresultat kring utbildning och kognitiv vetenskap och använder detta för att förbättra sin praxis. Detta är en väldigt välkommen utveckling. Den erfarenhet som barn får i skolan är för viktig för att bli lämnad åt slumpen. Den kommer att forma deras framtid, för bättre eller sämre”.