https://www.tidningencurie.se/om-curie/

Från hemsidan:

Curie är en nättidning om forskning. Vi bevakar aktuella forskningsfrågor och ger dig chansen att debattera forskningens villkor. Curie förklarar och fördjupar och sätter in forskning i sitt sammanhang. Vi tar pulsen på makthavare och beskriver hur besluten påverkar forskares vardag. Curie speglar även forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare. Läs om deras synpunkter, erfarenheter och personliga reflektioner kring forskning. Curie ges ut av Vetenskapsrådet. De ståndpunkter som uttrycks i tidningen behöver inte vara Vetenskapsrådes officiella linje. Tidningens redaktion har stöd av ett internt redaktionsråd och en externt redaktionsråd med representanter för lärosäten och forskningsfinansiärer”.