https://oure-doing-it-all-wrong-context-and-complexity-in-ed-research-and-debate/

trad prog

 

”Det är en ständig frustration för mig att så mycket av diskursen i våra debatter och i läsningen av utbildningsforskning reducerar lärande och inlärningseffekter till råa medelvärden och svepande antaganden och ignorerar komplexitet och sammanhang.

Samtidigt är det lika frustrerande att vissa människors svar på denna komplexitet är att hävda en uppfattning om att ”allting går an”. Visst skulle en mer förnuftig ståndpunkt var att ta till oss forskningens resultat om effektiv undervisning, samtidigt som vi erkänner dess gränser och är extremt försiktiga med definitioner och sammanhang”,

skriver Tom Sherrington på sin blogg och diskuterar hur det skulle kunna vara istället.