https://ies.ed.gov/ncee/wwc/FWW

What Works Clearinghouse är USA:s motsvarighet till svenska Skolforskningsinstitutet, norska Kunskapssenter for utdanning eller brittiska EEF.

 

WWC

Den internationella benämningen på de här organisationerna/myndigheterna är Clearinghouse. Den norska hemsidan har förtjänsfullt lagt ut en lista på sina motsvarigheter i andra länder.

Alla publicerar alla systematiska översikter där de sammanställer och analyserar  forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara en på förhand specificerad frågeställning, från policynivån eller professionsnivån och arbetet görs oftast med hjälp av inhyrda forskare med expertis inom det speciella området.

Här är IES Undervisningsguider för olika områden: https://ies.ed.gov/ncee/wwc/PracticeGuides

Resultatet ska vara bästa tillgängliga internationella forskningen på området vid den tidpunkt då översikten framställts – en slags kunskapsutvärderingar eller systematiska litteraturöversikter. En annan uppgift är att kartlägga befintlig forskning inom ett större område.