http://…the-school-research-leads-5-whys-and.html

Gary Jones om vikten av att inte springa på alla bollar ..

”Fem varför” är en enkel teknik, som innebär att fråga ”varför” minst fem gånger för att komma till grundorsaken till ett problem. Processen tenderar att sluta när det inte längre är möjligt att komma med ett svar på ”varför”.