http://www.behavior.org/resources/901.pdf

Cathy L. Watkins skriver i sin inledning:

Även om mycket har skrivits om Project Follow Through, har lite fått bred spridning. En viktig anledning till att skriva detta dokument var att syntetisera den stora mängden information och göra den tillgänglig för en publik som kanske inte annars kommer i kontakt med den.

En annan viktig orsak var att försöka förstå det sätt som utbildningssystemet uppträder med avseende på instruktionsmetoder.

Om man inte läser alla sidorna, så är åtminstone sammanfattningen ett måste.